Komórki organizacyjne

L.p.Nazwa komórkiOrdynator / Kierownik
  1. Szpitalny oddział ratunkowylek. med. David Zira
  2. Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii
p.o. ordynatora dr n. med. Adam Parfieńczyk
  3. II Oddział chorób wewnętrznychp.o. ordynatora Roman Jasiński
  4. Kliniczny Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznegodr n. med. Dariusz Wojciechowski
  5. Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  6. Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  7. Oddział neurologicznydr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
 8. Pododdział rehabilitacji neurologicznejdr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
 9. Oddział udarowydr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
10. Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazowądr hab. n. med. Tomasz Miłek
11.Oddział chirurgii naczyniowejdr Andrzej Płoński
12.Oddział geriatryczno - internistycznydr Agnieszka Skoczylas
13.Oddział anestezjologii i intensywnej terapiilek. med. Agnieszka Rytel – Rylska
14.Blok operacyjnydr Jacek Dudzik
15.Apteka Szpitalnamgr farm. Janusz Mioduszewski
16.Bank krwidr Monika Skalik
17.Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieżydr. n. med. Cezary Żechowski
18.Kliniczny Oddział psychiatrycznylek. Rodryg Reszczyński
19.Oddział psychiatryczny Dziennydr Beata Werbińska – Sienkiewicz

WSPÓŁPRACA

Block

Komórki organizacyjne