Komórki organizacyjne

L.p.Nazwa komórkiOrdynator / Kierownik
  1. Szpitalny oddział ratunkowydr David Zira
  2. Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii
p.o. ordynatora dr n. med. Adam Parfieńczyk
  3. II Oddział chorób wewnętrznychp.o. ordynatora Roman Jasiński
  4. Kliniczny Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznegodr n. med. Dariusz Wojciechowski
  5. Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  6. Oddział neurologicznydr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
 7. Pododdział rehabilitacji neurologicznejdr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
 8. Oddział udarowydr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
9. Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazowądr hab. n. med. Tomasz Miłek
10.Oddział chirurgii naczyniowejdr Andrzej Płoński
11.Oddział geriatryczno - internistycznydr Agnieszka Skoczylas
12.Oddział anestezjologii i intensywnej terapiidr Agnieszka Rytel – Rylska
13.Blok operacyjnydr Jacek Dudzik
14.Apteka Szpitalnamgr farm. Janusz Mioduszewski
15.Bank krwidr Monika Skalik
16.Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieżydr. n. med. Cezary Żechowski
17.Kliniczny Oddział psychiatrycznylek. Rodryg Reszczyński
18.Oddział psychiatryczny Dziennydr Beata Werbińska – Sienkiewicz

WSPÓŁPRACA

Block

Komórki organizacyjne