Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Kliniczny oddział psychiatryczny
Izba przyjęć psychiatryczna

Lokalizacja: pawilon 5, wejście A i B

Sekretariat oddziału: 22 38 94 840 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

Liczba łóżek: 30

Personel oddziału

Lekarze:

lek. Rodryg Reszczyński  – specjalista psychiatra, ordynator oddziału

dr n. med. Marta Gawłowska-Sawosz – specjalista psychiatra, zastępca ordynatora

lek Andrzej Pilarczyk – młodszy asystent lekarz

Lekarze rezydenci:

lek. Zofia Wójcicka
lek. Jacek Żelazowski
lek. Dagna Klepaczka,
lek. Joanna Amrogowicz
lek. Aleksandra Wielogórska
lek. Dawid Małecki
lek. Paulina Jarzębska
lek. Sylwia Frączkiewicz
lek. Zuzanna Sitarska
lek Jakub Biliński
lek Emilia Wójcik
lek Piotr Zieliński

Psychologowie, terapeuci:

mgr Anna Polkowska, psycholog

mgr Agata Chorągwicka, psycholog

mgr Ewelina Kiliś, terapeuta zajęciowy

Ivan Sitsko- asystent zdrowienia

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Marta Długoszewska

z-ca mgr Małgorzata Wojnicka


Pracownik socjalny:  mgr Anna Greniuk

Sekretariat:

Anna Czeredys

mgr Monika Wierzbicka

Kogo leczymy

W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Nie prowadzimy terapii uzależnień. 

Oddział oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

  • badanie psychiatryczne i psychologiczne,
  • szeroki zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ), EEG, konsultacje specjalistyczne.

Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, oddziaływania psychoterapeutyczne i terapię zajęciową.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy.

  


Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego