Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Kliniczny oddział psychiatryczny
Izba przyjęć psychiatryczna

Lokalizacja: pawilon 5, wejście A lub B
Kontakt telefoniczny – sekretariat oddziału: 22 38 94 840 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

Liczba łóżek: 30

Personel oddziału:

 • Lekarze:
  • dr n. med. Kama Katarasińska-Pierzgalskaspecjalista psychiatra, ordynator oddziału
  • dr n. med. Marta Gawłowska-Sawosz – specjalista psychiatra, zastępca ordynatora
  • lek. Agnieszka Szaniawska-Bartnicka – specjalista psychiatra, zastępca ordynatora
 • Lekarze rezydenci:
  • lek. Zofia Wójcicka
  • Jacek Żelazowski
  • lek. Dagna Klepaczka
  • lek. Jolanta Biskupiak
  • lek. Joanna Amrogowicz
  • lek. Aleksandra Wielogórska
  • lek. Dawid Małecki
  • lek. Marcin Jasiński
  • lek. Paulina Jarzębska
  • lek. Sylwia Frączkiewicz
 • Psychologowie, terapeuci:
  • mgr Anna Polkowska, psycholog
  • mgr Agata Chorągwicka, psycholog
  • mgr Ewelina Kiliś, terapeuta zajęciowy
  • Ivan Sitsko- asystent zdrowienia

Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Marta Długoszewska

Pracownik socjalny:  mgr Anna Greniuk

Sekretariat:

 • mgr Monika Wierzbicka
 • Anna Czeredys

Kogo leczymy

W oddziale leczeni są pacjenci pełnoletni z zaburzeniami nastroju, schizofrenią, zaburzeniami typu schizofrenii i urojeniowymi, otępieniem, zaburzeniami osobowości, zespołami abstynencyjnymi, psychozami w uzależnieniu od alkoholu a także substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem.

Oddział oferuje pełną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną obejmującą:

 • badanie psychiatryczne i psychologiczne,
 • szeroki zakres badań dodatkowych:
  • diagnostyka laboratoryjna,
  • neuroobrazowanie (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny ),
  • EEG, konsultacje specjalistyczne.

Oferta terapeutyczna obejmuje leczenie farmakologiczne, oddziaływania psychoterapeutyczne i terapię zajęciową.

W oddziale prowadzone jest szkolenie podyplomowe i specjalistyczne lekarzy.

Przyjęcia do oddziału
• prowadzone są całodobowo przez izbę przyjęć (pawilon 5, wejście A lub B).


Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego