Odwiedziny Pacjenta

Zmiany zasad odwiedzin pacjentów w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.

 1. Odwiedziny odbywają się codziennie w godzinach wyznaczonych przez Kierowników Klinik/Oddziałów. Dokładnych informacji udziela personel. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać poza wyznaczonymi godzinami jedynie po uzyskaniu zgody od kierownika Kliniki/Oddziału lub lekarza dyżurnego.
 2. Pobyt osób odwiedzających nie może zakłócać toku planowanych badań i zabiegów przy pacjentach oraz ustalonego porządku pracy Kliniki/Oddziału i w tym zakresie osoby te zobowiązane są podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego.
 3. W jednej sali chorych nie powinny przebywać więcej niż dwie osoby odwiedzające.
 4. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.
 5. Nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zalecamy, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 7. Dzieci do lat 12 powinny odwiedzać pacjentów w towarzystwie dorosłych.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów mogą być wprowadzone okresowo ograniczenia dotyczące zasad odwiedzin pacjentów.
 8. W czasie udzielania świadczeń medycznych może być obecna osoba bliska, która może aktywnie uczestniczyć w procesie pielęgnacyjnym i rehabilitacyjnym, po uzyskaniu akceptacji i instruktażu w tym zakresie od personelu medycznego.
 9. W przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta może mieć miejsce odmowa udziału osób bliskich przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych W Oddziale Intensywnej Terapii odwiedzanie chorych jest ograniczone i może się odbyć jedynie za zgodą właściwego dla danego oddziału kierownika lub lekarza dyżurnego.
 10. Informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący osobom wskazanym przez pacjenta lub opiekunowi prawnemu. Lekarz dyżurny udziela informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta osobom przez niego wskazanym lub opiekunowi prawnemu. W uzasadnionych przypadkach lekarz może udzielić informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta opiekunowi faktycznemu.
 11. W trakcie odwiedzin w szpitalu osób  które  poddane są izolacji   z powodu   czynników alarmowych , a także chorych z obniżoną odpornością należy stosować się do obowiązujących zasad  w szpitalu, prawidłowej   dezynfekcji oraz właściwego  zakładania  środków ochrony osobistej. Stosownych informacji udziela personel oddziału.
 12. Zabrania się osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną:
  • wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,
  • palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych,
  • przynoszenia materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu.

 

Warszawa 23.08.2023 r.

WSPÓŁPRACA

Block

Odwiedziny Pacjenta