Cenniki i opłaty

Cennik za przechowywanie zwłok po upływie 72h

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 144/2021 z dnia 14 września 2021 r.


Cennika dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora nr 144/2021 z dnia 14 września 2021 r.


Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 153/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 22 maja 2023 roku


Należności za przechowywanie zwłok w Szpitalu Wolskim

Opłata pobierana przez szpital za każdą rozpoczętą kolejną dobę przechowywania zwłok po upływie 72 godzin od momentu przekazania zwłok do chłodni wynosi 60,00 zł netto (stawka VAT-u zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  – Zarządzenie nr 210/2020 Dyrektora Szpitala Wolskiego  z dnia 30 listopada 2020 roku


Cennik świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych

Cennik świadczeń zdrowotnych – Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Zarządzenie nr 98/2019 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r.

WSPÓŁPRACA

Block

Cenniki i opłaty