Cenniki i opłaty

Parking

Zgodnie z §3 Regulaminu organizacji ruchu i parkowania na terenie Szpitala Wolskiego (Uchwała Zarządu nr 112/2023) za parkowanie na terenie Szpitala pobiera się opłaty – za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 8 złotych, przy czym zwolnione z opłaty jest pierwsze 15 minut od momentu wjazdu. Opłaty za parkowanie uiszcza się przy wyjeździe z terenu Szpitala.

Wyciąg z Regulaminu organizacji ruchu i parkowania na terenie Szpitala Wolskiego


Cennik świadczeń zdrowotnych (realizowanych poza kontraktem z NFZ)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. nr 261/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku


Cennik za przechowywanie zwłok po upływie 72h

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. nr 261/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku


Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 63/2024 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2024 roku


Zgodnie z §3 Regulaminu organizacji ruchu i parkowania na terenie Szpitala Wolskiego (Uchwała Zarządu nr 112/2023) za parkowanie na terenie Szpitala pobiera się opłaty – za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 8 złotych, przy czym zwolnione z opłaty jest pierwsze 15 minut od momentu wjazdu. Opłaty za parkowanie uiszcza się przy wyjeździe z terenu Szpitala.


WSPÓŁPRACA

Block

Cenniki i opłaty