Oddziały

L.p.Nazwa komórkiOrdynator / Kierownik
  1. Szpitalny oddział ratunkowylek. med. David Zira
  2. Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii
dr n. med. Adam Parfieńczyk
  3. II Oddział chorób wewnętrznychlek. med. Roman Jasiński
  4. Kliniczny Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznegodr n. med. Dariusz Wojciechowski
  5. Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  6. Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  7. Oddział neurologicznydr n. med. Lidia Darda – Ledzion
 8. Pododdział rehabilitacji neurologicznejdr n. med. Lidia Darda – Ledzion
 9. Oddział udarowydr n. med. Lidia Darda – Ledzion
10. Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazowądr hab. n. med. Tomasz Miłek
11.Oddział chirurgii naczyniowejdr Andrzej Płoński
12.Oddział geriatryczno - internistycznydr Agnieszka Skoczylas
13.Oddział anestezjologii i intensywnej terapiilek. med. Agnieszka Rytel – Rylska
14.Blok operacyjnydr Jacek Dudzik
15.Apteka Szpitalnamgr farm. Janusz Mioduszewski
16.Bank krwidr Monika Skalik
17.Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieżydr. n. med. Cezary Żechowski
18.Kliniczny Oddział psychiatrycznylek. Rodryg Reszczyński
19.Oddział psychiatryczny Dziennydr Beata Werbińska – Sienkiewicz
WSPÓŁPRACA

Block

Oddziały