Oddziały

L.p.Nazwa komórkiOrdynator / Kierownik
  1. Szpitalny oddział ratunkowydr David Zira
  2. Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii
p.o. ordynatora dr n. med. Adam Parfieńczyk
  3. II Oddział chorób wewnętrznychp.o. ordynatora Roman Jasiński
  4. Kliniczny Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznegodr n. med. Dariusz Wojciechowski
  5. Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowejdr n. med. Dariusz Wojciechowski
  6. Oddział neurologicznyp. o. ordynatora Maciej Juryńczyk
 7. Pododdział rehabilitacji neurologicznejp. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
 8. Oddział udarowyp. o. ordynatora dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
9. Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazowądr hab. n. med. Marek Stańczyk
10. Oddział chirurgii naczyniowejdr Andrzej Płoński
11. Oddział geriatryczno - internistycznyp.o. ordynatora dr Basirat Erinfolami
12. Oddział anestezjologii i intensywnej terapiidr Agnieszka Rytel – Rylska
13. Blok operacyjnydr Jacek Dudzik
14. Apteka Szpitalnamgr farm. Janusz Mioduszewski
15. Bank krwidr Agnieszka Rytel-Rylska
16. Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieżydr. n. med. Cezary Żechowski
17. Kliniczny Oddział psychiatrycznydr Kama Katarasińska-Pierzgalska
18. Oddział psychiatryczny Dziennydr Beata Werbińska – Sienkiewicz
WSPÓŁPRACA

Block

Oddziały