Majątek

Grupa GUSWartość bruttoUmorzenieWartość netto
(w zł)(w zł)(w zł)
032- grunty48 049 746,27- 48 049 746,27
1,2 - budynki i budowle90349951.9429244791.9261105160.02
3,4,5,6 - urządzenia techniczne i maszyny9803899.788963856.96840042.82
7 - transport65403.856570.468833.34
8 - wyposażenie42881257.4433500056.769381200.68
Razem środki trwałe191150259.2371765276.1119384983.13
Wartości niematerialne i prawne4243820.44243820.4-
Ogółem195394079.6376009096.5119384983.13

Raport w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostynskiej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej na lata 2019 – 2022

WSPÓŁPRACA

Block

Majątek