Oddział Neurologiczny

Lokalizacja: pawilon 3

Ordynator: dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
Z-ca ordynatora: lek. Ewa Biegaj-Okulus

pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Górska

Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Katarzyna Jaguś  –  Nowicka

p.o. koordynatora zespołu fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych: mgr Halina Jakubowska

Z-cakoordynatora zespołu fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych: mgr Leszek Kosiura

p.o. koordynatora zespołu psychologów i neurologopedów: mgr Barbara Pomianowska

Koordynator sekretariatu: Monika Sidorowska

Sekretariat:   Pododdziału rehabilitacji neurologicznej

Kontakt: tel. 22 38 94 766 (755) 

e-mail: neurologia@wolski.med.pl

Zadania i cele

 • Diagnostyka i leczenie osób dorosłych z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby neurologicznej.
 • Szybka kwalifikacja i krótki okres oczekiwania na przyjęcie w trybie planowym.
 • Zapewnienie kompleksowej opieki klinicznej, zgodnej z aktualnymi wytycznymi.

Choroby

Choroby neurologiczne  mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, w tym:

 • choroby zapalno-demielinizacyjne, jak np. stwardnienie rozsiane (SM), choroba Devica, MOGAD
 • choroby nerwowo-mięśniowe, jak np. zespół Guillaina-Barrego (GBS), stwardnienie zanikowe, boczne (SLA),  miastenia (MG), polineuropatie.
 • nowotwory, zespoły paranowotworowe.
 • padaczka.

Kadra Oddziału

 • lekarze specjaliści  neurologii
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej
 • lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
 • pielęgniarki
 • psycholodzy kliniczni
 • neurologopedzi
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci  zajęciowi
 • sekretarki medyczne
 • opiekunowie medyczni
 • personel pomocniczy

Współpraca w ramach Szpitala Wolskiego, innych Szpitali i Poradni:

Specjaliści w zakresie:

chirurgii naczyniowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, neurochirurgii,  ortopedii, onkologii, psychiatrii, urologii, okulistyki,  dermatologii, chorób zakaźnych, endoskopii.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Oddziału

Przyjęcia w trybie pilnym i planowym

Szybka ocena i  wdrożenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnego z obowiązującymi  
wytycznymi.

Kompleksowa rehabilitacja.

Edukacja prozdrowotna.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Oddziału i Poradni Neurologicznej

Terapeutyczne Programy Lekowe:

 1. Leczenie dystonii ogniskowych pod kontrolą USG i połowiczego kurczu twarzy (B28)
 2. Leczenie stwardnienia rozsianego  (Program B29).
 3. Leczenie stwardnienia rozsianego  po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (Program B46).
 4. Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A pod kontrolą USG. (Program B57).

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Szpitala

Konsultacje neurologiczne chorych hospitalizowanych w innych oddziałach.

Warunki lokalowe i wyposażenie

25 łóżek, w tym 2 w salach intensywnego nadzoru neurologicznego wyposażonych
w kardiomonitory, respiratory.

Sala kinezyterapii, gabinety psychologiczno-logopedyczne, lekarskie, zabiegowe.

Badania diagnostyczne przeprowadzane na terenie Oddziału: elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), elektroneuronografia (ENG), USG Doppler tętnic domózgowych
i wewnątrzczaszkowych (TCCD), elektrokardiografia (EKG), Holter ciśnieniowy (RR), Holter EKG, nakłucie lędźwiowe. 

Badania przeprowadzane w Pracowniach i Laboratorium na terenie Szpitala: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR),  USG, badania laboratoryjne.

Neurologiczna opieka poszpitalna


Oddział Neurologiczny