Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

Ordynator: dr hab. n. med. Tomasz Miłek
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Joanna Szadkowska
Lokalizacja: pawilon 8, piętro 1
Kontakt: tel. 22 38 94 826

Oddział pracuje w trybie planowym i w trybie ostrodyżurowym. Ma 35 łóżek rozlokowanych w 13 salach chorych, od 1- do 5-osobowych, w tym 5-stanowiskową salę pooperacyjną z systemem ciągłego monitorowania i całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Dysponuje 2 salami opatrunkowymi – salą do wykonywania zabiegów w polu czystym i salą do zabiegów w polu zakażonym. Są w nim pokoje lekarskie i punkt pielęgniarski. Pozbawiony jest barier architektonicznych, a tym samym przyjazny dla osób mających trudności lokomocyjne. Ma nowoczesny sprzęt medyczny, m. in. laser do wykonywania operacji żylaków kończyn dolnych. Do zabiegów wykorzystywane są zarówno małoinwazyjne techniki operacyjne, jak i metody tradycyjne.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego odbywa się w działającej w szpitalu poradni chirurgii ogólnej, w której są również diagnozowani i leczeni pacjenci nie wymagający hospitalizacji.

W oddziale wykonywane są planowe operacje z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, gastroenterologicznej, endokrynologicznej oraz operacje ze wskazań nagłych.

Planowe operacje z zakresu chirurgii ogólnej obejmują: reperacje przepuklin pachwinowych i brzusznych z wykorzystaniem wszczepów syntetycznych (siatek), operacje kamicy żółciowej oraz przewodowej (wycięcie pęcherzyka żółciowego) metodą laparoskopową oraz klasyczną, operacje guzów piersi, tkanek miękkich i skóry, oraz żylaków kończyn dolnych.
Operacje z zakresu chirurgii endokrynologicznej obejmują: częściowe i całkowite wycięcie tarczycy zarówno z powodu wola guzowatego, jak i raka tarczycy z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych, resekcje guzów endokrynnych przewodu pokarmowego i guzów nadnerczy wykonywane metodą otwartą i laparoskopową.

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Wykonuje wszystkie typy zabiegów resekcyjnych i nieresekcyjnych żołądka, trzustki i jelit. Współpraca z ośrodkami onkologicznymi umożliwia skojarzone leczenie chorych na nowotwory z zastosowaniem przed- i pooperacyjnej radioterapii i chemioterapii. Ponadto w oddziale wykonywane są operacje guzów piersi – zarówno łagodnych, jak i raka piersi.

W trybie ostrodyżurowym wykonywane są wszystkie operacje w zakresie chirurgii urazowej brzucha, klatki piersiowej i głowy. Najczęstszym wskazaniem do pilnej operacji jest ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (wycięcie wyrostka jest wykonywane metodą otwartą lub laparoskopową). Innymi wskazaniami do pilnych operacji są powikłania choroby wrzodowej, perforacje i niedrożności przewodu pokarmowego.

Wykonywane zabiegi:

 • pełny zakres zabiegów resekcyjnych żołądka;
 • zabiegi resekcyjne wątroby obejmujące leczenie zmian łagodnych (metodą otwartą i laparoskopową), leczenie przerzutów raka do wątroby, leczenie raka pęcherzyka żółciowego wymagające resekcji wątroby i regionalnego wycięcia węzłów chłonnych;
 • zabiegi resekcyjne wątroby obejmujące leczenie zmian łagodnych (metodą otwartą i laparoskopową), leczenie przerzutów raka do wątroby, leczenie raka pęcherzyka żółciowego wymagające resekcji wątroby i regionalnego wycięcia węzłów chłonnych;
 • operacje nowotworów jelita cienkiego, grubego i odbytnicy;
 • zabiegi paliatywne w obrębie przewodu pokarmowego (resekcje, zespolenia omijające, stomie odżywcze);
 • laparoskopowe leczenie przepuklin pachwinowych metodą TAPP

Techniką minimalnie inwazyjną (laparoskopowo) wykonywane są:

 • laparoskopia zwiadowcza;
 • wycięcie wyrostka robaczkowego (appendektomia);
 • wycięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia);
 • wytwarzanie stomii (mikrojejunostomia, gastrostomia, kolostomia i ileostomia);
 • operacje wybranych przypadków nowotworów żołądka, jelita cienkiego i grubego;
 • wycięcie nadnerczy z powodu guzów (adrenalektomia);
 • drenaże torbieli trzustki oraz wątroby.

Oddział:

 • współpracuje z funkcjonującymi w szpitalu poradniami: onkologiczną oraz proktologiczną;
 • umożliwia pacjentom po zabiegach kontynuację leczenia przez tych samych lekarzy specjalistów w poradni chirurgii ogólnej;
 • zapewnia konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach szpitala;
 • ma akredytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej oraz prowadzenie staży kierunkowych z dziedziny chirurgii ogólnej dla innych specjalizacji medycznych.


Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową