Planowe przyjęcia do szpitala

1. Ze skierowaniem na leczenie szpitalne w trybie planowym należy zgłosić się do okienka rejestracji przyjęć planowych – pawilon 8, parter.*

2. Rejestrator medyczny kieruje pacjenta na konsultację do lekarza specjalisty, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w skierowaniu (oddział, rozpoznanie), przekazując informację, gdzie i kiedy ma się zgłosić. Pożądane jest zabranie na konsultację posiadanych dokumentów medycznych, m. in. wyników badań diagnostycznych.  
 
3. W trakcie konsultacji lekarskiej następuje kwalifikacja do hospitalizacji planowej. Pacjent zostaje poinformowany o terminie przyjęcia do szpitala wyznaczanym zgodnie z listą oczekujących na miejsce w danym oddziale, w której uwzględniany jest podział na przypadki pilne i stabilne. Po wyznaczeniu terminu hospitalizacji pacjent jest wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z kwalifikacją medyczną.
    
4. Pacjenci kwalifikowani do zabiegów w znieczuleniu uzyskują podczas konsultacji informacje o wszystkich koniecznych badaniach i konsultacjach, jakie powinni wykonać do dnia przyjęcia do oddziału, i otrzymują skierowania na zlecone badania i konsultacje.

5. Po zakończeniu konsultacji lekarskiej na skierowaniu pacjenta na leczenie szpitalne wpisywane są informacje dotyczące:
• terminu rozpoczęcia hospitalizacji tj. dnia i godziny przyjęcia do szpitala,
• oddziału, do którego ma się zgłosić,
• wymaganych wyników badań i konsultacji.

6. W dniu i o godzinie zapisanej na skierowaniu pacjent zgłasza się ponownie do okienka rejestracji przyjęć planowych w celu przyjęcia do szpitala i zostaje wpisany do księgi głównej przyjęć i wypisów.

—————-
        
* W przypadku kierowania na hospitalizację geriatryczną pożądane jest wypełnienie przez lekarza kierującego „Karty przyjęcia do oddziału geriatrycznego”.  Wzór karty do pobrania.

WSPÓŁPRACA

Block

Planowe przyjęcia do szpitala