Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Wola

Jeśli jesteś mieszkańcem Woli, zgłoś się telefonicznie lub przyjdź do nas!

PUNKT ZGŁOSZENIOWY: 22 389 48 77

ADRES: ul. Kasprzaka 17 (Szpital Wolski, pawilon 6, wejście I)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz.:  8:00 – 20:00                               

Bezpłatne wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

Projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Wola realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.


O nas:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Wola powstało z myślą niesienia kompleksowej pomocy psychologiczno – psychiatrycznej oraz środowiskowej dzieciom, młodzieży, a także rodzinom u których pojawiły się trudności. Współpracujemy także z różnymi instytucjami na Woli, np. placówkami oświaty, ochrony zdrowia, organizacjami non profit czy opieką społeczną.

Jesteśmy przyjaznym miejscem, w którym nasi pacjenci oraz ich rodzina i bliscy mogą otrzymać kompleksową pomoc. Staramy się dostosowywać nasze działania do indywidualnych sytuacji i potrzeb.

Dzięki temu, że Centrum znajduje się na terenie Szpitala Wolskiego (budynek 6) łatwo nas znaleźć na Woli.

Nasz zespół składający się z psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, terapeutów środowiskowych i ekspertów świadczy wysokiej jakości pomoc, a wsparcie oferowane w ramach Centrum jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy:

  • Rodziców z dziećmi (0-3), którzy zauważają trudności w obszarach karmienia piersią, snu, żywienia, nadmiernej płaczliwości, wybuchów złości, trudności w nawiązywaniu relacji z dzieckiem.
  • Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi.
  • Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, mające trudności adaptacyjne, w relacjach w grupie, problemy ze snem, odżywianiem, nauką, depresją, lękiem, potrzebujące diagnozy, wsparcia psychologicznego, psychoterapii lub konsultacji u lekarza psychiatry.
  • Rodziców potrzebujących wsparcia i konsultacji.

Bezpłatnie oferujemy:

  • konsultacje wstępną w Centrum Koordynacji

 oraz w zależności od potrzeb:

  • konsultacje rodzinne,
  • porady psychologiczne,
  • psychoterapię indywidualną i grupową,
  • konsultacje u lekarza psychiatry,
  • terapię środowiskową,

a także warsztaty profilaktyczne w szkołach na Woli dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Kontakt w sprawie warsztatów:

Marta Matus: mmatus@wolski.med.pl

Katarzyna Parzuchowska: kparzuchowska@wolski.med.pl


Harmonogram wsparcia w miesiącu: Lipiec 2023 r.

ZespółOferowane wsparcieKontaktGodziny otwarcia
CENTRUM KOORDYNACJIZespół odpowiedzialny jest za pierwszy kontakt i konsultacje przyszłego pacjenta. Posiada także zespół mobilny, świadczący pomoc w środowisku.Infolinia:
22 389 48 77
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście I
Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 – 20:00
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i PsychoterapeutycznejZespół odpowiedzialny jest za pierwszy kontakt i konsultacje przyszłego pacjenta. Posiada także zespół mobilny, świadczący pomoc w środowisku.Tel: 22 389 48 74
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście H,
Poniedziałek środa, piątek w godz. 8:00-16:00
Wtorek, czwartek w godz. 11:00-20:00
Centrum Zdrowia Psychicznego – Poradnia Zdrowia PsychicznegoZespół psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów oferuje diagnozę psychologiczną i psychiatryczną, a także psychoterapię indywidualną, konsultacje rodzinne i opiekę lekarza psychiatry.Tel: 22 389 48 74
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście A, I piętro, gab. 101, 105, 106
Poniedziałek w godz. 8:00-16:00;
Wtorek w godz. 8:00-18:00,
Środa w godz. 12:00-20:00
Czwartek w godz. 10:00-16:00
Piątek w godz. 8:00-15.00
Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Dzienny Psychiatryczno- RehabilitacyjnyZespół psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, wychowawców, terapeutów zajęciowych oferuje intensywny program terapeutyczny; pogłębioną diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, a także realizację obowiązku szkolnego.Tel: 22 389 49 49
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście F,
Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-15:30
Centrum Zdrowia Psychicznego – HostelZespół trenerów usamodzielniania i opiekunów zapewnia całodobową opiekę oraz prowadzi oddziaływania socjoterapeutyczne dla młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. Koordynator Hostelu:
Filip Jach
FJach@wolski.med.pl
tel: 518 033 029
Hostel jest otwarty całodobowo. Kontakt z hostelem w godz. 8-16.
Klub dla Dzieci i MłodzieżyKlub zapewnia zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy, wycieczki, zajęcia rozwijające zainteresowania, a także wsparcie psychologiczne, działalność profilaktyczną i wychowawczą dla dzieci i młodzieży.Tel: 780 038 865
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, Pawilon 6, wejście D
Poniedziałki, środy, piątki w godz. 15:30-19:30 – dla dzieci z klas I-III, IV-VII;VIII i szkół ponadpodstawowych
Profilaktyka zaburzeń
psychicznych
Zespół Profilaktyki prowadzi warsztaty i szkolenia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, dla rodziców uczniów i rodziców dzieci przedszkolnych, nauczycieli, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na warszawskiej Woli.E-mail:
kparzuchowska@wolski.med.pl
Harmonogram szkoleń, warsztatów i spotkań profilaktycznych jest ustalany w odpowiedzi na zapotrzebowanie instytucji – szczegółowe terminy ustalane są na bieżąco ze szkołami i innymi placówkami.

Link do pobrania harmonogramu

WSPÓŁPRACA

Block

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży