Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik: dr David Zira
Pielęgniarz oddziałowy: mgr Łukasz Jackowiak
Lokalizacja: pawilon 8, parter
Kontakt: tel. 22 38 94 900

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. (Dz.U.2019.1213)

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

  • ciężkim urazem: rozległe, mnogie obrażenia ciała doznane na skutek wypadku (komunikacyjnego, w pracy, w szkole, upadku z wysokości itp.)
  • nagłym szkodliwym wpływem środowiska: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
  • ostrym zatruciem – najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
  • nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych

Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR przeprowadzana jest segregacja medyczna (triage), zakończona przyznaniem kodu pilności informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na kontakt z lekarzem.

Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza, o czym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod/ kolorOpisCzas działania*
1 - czerwonyoznacza natychmiastowy kontakt z lekarzemnatychmiast
2 - pomarańczowyoznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzemdo 10 minut
3 - żółtyoznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
4 - zielonyoznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
5 - niebieskioznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

W czasie przebywania w SOR każdy pacjent może zostać przeniesiony z wstępnie nadanego kodu do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany jego stanu ogólnego.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ/NiŚOZ). (Dz.U.2019.1213)

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.

Oddział funkcjonuje w ogólnopolskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada akredytacje ministra zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej.


Szpitalny Oddział Ratunkowy