Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kierownik Oddziału: lek. med. David Zira
Z-ca Kierownika: lek. Med. Agnieszka Konieczka
Z-ca Kierownika: Dr n.med. Cezary Szczepański
Ratownik Koordynujący: Michał Purchla
Z-ca Ratownika Koordynującego: Marta Tadrzak
Lokalizacja: pawilon 8, parter
Kontakt: tel. 22 38 94 900, 22 38 94 753

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. (Dz.U. 2023 poz. 1225)

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

 • ciężkim urazem: rozległe, mnogie obrażenia ciała doznane na skutek wypadku (komunikacyjnego, w pracy, w szkole, upadku z wysokości itp.)
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
 • nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych
  • nagłym bólem w klatce piersiowej,
  • nagłym zaburzeniem rytmu serca,
  • nagłą dusznością,
  • nagłym, silnym bólem głowy,
  • nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,
  • napadem drgawek,
  • nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,
  • nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,
  • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
  • nagłą nieustępującą wysoką gorączką – powyżej 39° C.

Na SOR nie powinny zgłaszać się osoby w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,
 • wyjęcia kleszcza,
 • uzyskania pomocy socjalnej,
 • wypisania recepty,
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,
 • zmiany opatrunków,
 • wykonania iniekcji,
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wymiany cewników, itp;
 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

Osoby nie będące w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego powinny kierować się w pierwszej kolejności do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub do placówki Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR przeprowadzana jest segregacja medyczna (triage), zakończona przyznaniem kodu pilności informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na kontakt z lekarzem.

Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza, o czym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod/ kolorOpisCzas działania*
ESI 1 - czerwonynatychmiastowy kontakt z lekarzemnatychmiast
ESI 2 - pomarańczowyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzemdo 10 minut
ESI 3 - żółtyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
ESI 4 - zielonyczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
ESI 5 - niebieskiczas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

W czasie przebywania w SOR każdy pacjent może zostać przeniesiony z wstępnie nadanego kodu do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany jego stanu ogólnego.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ/NiŚOZ). (Dz.U. 2023 poz. 1225)

Czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego SOR:

 • o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala wynosi do 24h
 • o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi do 72h od czasu przyjęcia na SOR

Czas na podjęcie decyzji lekarza oddziału o przyjęciu pacjenta na oddział wynosi do 24h od momentu podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego SOR.

Podjęcie decyzji o przyjęciu na oddział, nie jest równoznaczne z przyjęciem na oddział szpitala. Przeniesienie na właściwy oddział Szpitala Wolskiego następuje dopiero w momencie dostępności miejsca na oddziale docelowym.

Ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego NFZ obciążone są kosztami udzielenia pomocy.

Cennik dostępny pod adresem – https://www.wolski.med.pl/cenniki-i-oplaty/

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w szpitalu, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.

Oddział funkcjonuje w ogólnopolskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.


Szpitalny Oddział Ratunkowy