Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Kierownik Kliniki, Ordynator:  Dr n. med. Adam Parfieńczyk

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Badawika

Sekretariat, Koordynator:  Monika Szymańska   tel. 22 38 94 757

Lokalizacja: 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 17  

Pawilon 1: piętro 2 – Odcinek A  i piętro 1 – Odcinek B

Oddział Kliniczny rozlokowany jest na dwóch piętrach. Ma łącznie 64 łóżka. Dysponuje 17 salami chorych, od dwuosobowych do ośmioosobowych – w większości z oddzielnymi łazienkami, natryskami, umywalkami i sanitariatami. Jednostka posiada specjalne pomieszczenia przystosowane do pielęgnacji i mycia chorych na wózkach oraz chorych leżących.

Na Odcinku A znajduje się 11, a na odcinku B 4 łóżka wyposażone w system monitoringu medycznego, umożliwiający ciągły pomiar podstawowych parametrów życiowych. Osiem łóżek wzmożonego nadzoru, dedykowanych jest pacjentom szczególnie ciężko chorym z możliwością respiratoroterapii oraz wysokoprzepływowej terapii tlenowej. Dodatkowo Klinika dysponuje 2 aparatami ultrasonograficznymi (USG), w tym jednym przystosowanym do wykonywania badań echokardiograficznych. Na wyposażeniu znajduje się również aparat RTG do wykonywania badań przyłóżkowych.

Na każdym piętrze funkcjonują: punkt pielęgniarski, gabinet lekarski, dedykowany gabinet diagnostyczny oraz pokoje zabiegowe. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowana kadra medyczna, w skład której wchodzą m.in.: lekarze specjaliści chorób wewnętrznych, endokrynologii, kardiologii i medycyny nuklearnej oraz doświadczeni fizjoterapeuci, pielęgniarki i pielęgniarze w tym specjalistki i specjaliści pielęgniarstwa zachowawczego.

Klinika prowadzi zajęcia ze studentami III, IV i V roku Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z zakresu: propedeutyki interny, gastroenterologii oraz endokrynologii. Przy jednostce aktywnie działa internistyczne studenckie koło naukowe.

Od wielu lat Oddział posiada akredytację i z powodzeniem szkoli specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych, którzy zyskiwali i nadal zyskują uznanie w innych szpitalach ma terenie całego kraju. Regularnie  organizowane są w nim szkolenia i kursy wewnętrzne, podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry medycznej.

Od dłuższego czasu jednostka cieszy się dużym zainteresowaniem młodych lekarzy z różnych, renomowanych uczelni medycznych, którzy pragną odbyć i odbywają w niej staże podyplomowe.

W Oddziale Klinicznym istnieje stała możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów posługujących się językiem angielskim. Możliwe jest również leczenie pacjentów posługujących się innymi językami, jednak po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zakres działalności diagnostycznej i leczniczej Oddziału Klinicznego:

  • prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami internistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem chorób endokrynologicznych;
  • prowadzi działania w zakresie promocji zdrowia oraz z zachowań prozdrowotnych u pacjentów w okresie pohospitalizacyjnym;
  • zapewnia konsultacje internistyczne, endokrynologiczne oraz z dziedziny medycyny nuklearnej pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach Szpitala Wolskiego;
  • w zakresie diagnostyki i leczenia radioizotopowego jednostka współpracuje  między innymi z Zakładami Medycyny Nuklearnej: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Zakładem Izotopów i Tyreologii Szpitala Bielańskiego;
  • od lat współpracuje z Kliniką Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, która jest ośrodkiem konsultacyjnym dla pacjentów wymagających dalszego wysokospecjalistycznego leczenia endokrynologicznego;
  • stale współpracuje ze specjalistami  z zakresu onkologii m.in.: ze szpitalami grupy „Lux Med Onkologia w Warszawie (4 palcówki) oraz Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie.

Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii