PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

 1. Poradnia diabetologiczna
 2. Poradnia endokrynologiczna 
 3. Poradnia kardiologiczna
  – Pracownia prób wysiłkowych
  – Pracownia echokardiografii
  – Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów
 4. Poradnia neurologiczna 
 5. Poradnia chirurgii ogólnej 
 6. Poradnia proktologiczna 
 7. Poradnia chirurgii naczyniowej 
 8. Poradnia onkologiczna
 9. Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień
 10. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

PUNKT POBRAŃ (Pawilon nr 1)
CZYNNY od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 9:30


Większość poradni zlokalizowana jest na parterze w pawilonie 1. Tu mieści się też Centrum Obsługi Pacjenta (COP), które zapewnia profesjonalną obsługę pacjentom korzystającym z ambulatoryjnej opieki medycznej.

W COP, poza zapisaniem się wizytę do lekarza specjalisty (osobistym, telefonicznym lub internetowym), można załatwić wiele innych spraw.  Między innymi uzyskać informacje o wszystkich usługach świadczonych przez szpital, dowiedzieć się, jaki jest czas oczekiwania na planową hospitalizację czy wizytę w określonej poradni, uzyskać kopię dokumentacji medycznej i wnieść stosowną opłatę. 

W COP jest 6 stanowisk obsługi, w  których umawiane są wizyty w poradniach specjalistycznych oraz załatwiane  inne sprawy tj. udostępnianie dokumentacji medycznej, udzielanie informacji na temat Szpitala Wolskiego. Obsługa  do poszczególnych stanowisk wydawane są automatycznie i wyświetlane na tablicach. Codziennie z usług COP korzysta ponad 400 osób. Jest ono dostępne od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 – 17.00 oraz w piątek od 7.30 – 15.05.

WSPÓŁPRACA

Block

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA