Oddział Udarowy

Lokalizacja: pawilon 3

Ordynator:  dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
Z-ca ordynatora: lek. Ewa Biegaj – Okulus

pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Górska

Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Katarzyna JaguśNowicka

p.o. koordynatora zespołu fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych: mgr Halina Jakubowska

p.o. koordynatora zespołu psychologów i neurologopedów: mgr Barbara Pomianowska

Koordynator sekretariatu: Monika Sidorowska

Kontakt: tel. 22 38 94 755 (766)

e-mail: neurologia@wolski.med.pl

Zadania i cele

Diagnostyka i leczenie osób dorosłych z udarem mózgu.
Leczenie trombolityczne w ostrej fazie udaru niedokrwiennego
Diagnostyka pacjentów  z podejrzeniem udaru mózgu.

Choroby

Udar niedokrwienny mózgu, udar krwotoczny mózgu, przemijający atak niedokrwienny.

.Kadra Oddziału

 • lekarze specjaliści  neurologii
 • lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej
 • lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii
 • pielęgniarki
 • psycholodzy kliniczni
 • neurologopedzi
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci  zajęciowi
 • sekretarki medyczne
 • opiekunowie medyczni
 • personel pomocniczy

Współpraca w ramach Szpitala Wolskiego, innych Szpitali i Poradni:

specjaliści w zakresie:

chirurgii naczyniowej, chorób wewnętrznych, kardiologii, neurochirurgii,  ortopedii, onkologii, psychiatrii, urologii, okulistyki,  dermatologii, chorób zakaźnych, endoskopii.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Oddziału

 1. Całodobowe monitorowanie stanu zdrowia chorych.
 2. Szybka ocena i  wdrożenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego zgodnego z obowiązującymi wtyczkami.
 3. Dostęp do wczesnego leczenia trombolitycznego.
 4. Kwalifikacja do leczenia metodą trombektomii mechanicznej i przewiezienie do specjalistycznego Ośrodka.
 5. Modyfikacja interwencji farmakologicznych.
 6. Wczesna rehabilitacja.
 7. Edukacja prozdrowotna.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Szpitala

Konsultacje neurologiczne chorych hospitalizowanych w innych oddziałach.

Warunki lokalowe i wyposażenie

20 łóżek, w tym 6 w salach intensywnego nadzoru neurologicznego wyposażonych
 kardiomonitory,  respiratory

Sala kinezyterapii, gabinety psychologiczno-logopedyczne, lekarskie, zabiegowe.

Badania diagnostyczne przeprowadzane na terenie Oddziału: elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), elektroneuronografia (ENG), USG Doppler tętnic domózgowych i wewnątrzczaszkowych (TCCD),  serca (echokardiografia), elektrokardiografia (EKG), Holter ciśnieniowy (RR), Holter EKG, nakłucie lędźwiowe. 

Badania przeprowadzane w Pracowniach i Laboratorium na terenie Szpitala: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR),  USG, badania laboratoryjne.

Neurologiczna opieka poszpitalna

Możliwość kontynuowania leczenia w ramach  Poradni Neurologicznej wchodzącej w skład Przychodni Przyszpitalnej.


Oddział Udarowy