Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji RP

  • Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – art. 68 ust. 1.
  • Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie – art. 68 ust. 2.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawa o ochronie zdrowie psychicznego

WSPÓŁPRACA

Block

Prawa pacjenta