Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Kontakt z WCZP


Rejestracja Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Numery kontaktowe:223 894 880
516 059 870
Adres mailowy:wczp@wolski.med.pl
Rejestracja pacjentów prowadzona jest od poniedziałku do piątku:
osobiście w godzinach 8.00 – 19.00
telefonicznie w godzinach 8.00 – 18.00

Ogólne zasady udzielania pomocy w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego:

Mieszkańców Woli będących w kryzysie zdrowia psychicznego zapraszamy do kontaktu z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym, W punkcie pracują psycholodzy, którzy udzielą wsparcia, zaproponują dalsze postępowanie diagnostyczno terapeutyczne, pokierują do odpowiedniej formy pomocy.

Do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego można zgłosić się osobiście bez skierowania, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00, na wizytę nie trzeba się zapisywać wcześniej.

Dla mieszkańców Dzielnicy Wola uruchomiono dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne. Aby uzyskać pomoc można skorzystać z dowolnej formy kontaktu ( kontakt telefoniczny, mailowy lub wizyta osobista).

 1. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego WCZP,
 2. ul. Kasprzaka 17, Warszawa
  Kontakt telefoniczny:
  (22) 389 49 84
  508 306 594
  Adres mailowy:
  pzk1-wola@wolski.med.pl
 3. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny, Poradnia Zdrowia Psychicznego

        ul. Płocka 49, Warszawa
        Kontakt
 telefoniczny:
        (22) 299 30 96
        530 461 934
       Adres mailowy: 
pzk2-wola@zozwola.pl

Więcej o pracy Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, dowiesz się z artykułu.

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) oferuje profesjonalną i kompleksową opiekę ambulatoryjną i szpitalną mieszkańcom Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  Każdy z pacjentów otrzymuje specjalistyczne leczenie dobrane indywidualnie do swoich potrzeb i realizowane zgodnie z planem leczniczo – terapeutycznym. Wraz ze zmieniającym się stanem zdrowia pacjent może skorzystać z odpowiedniej formy i intensywności  terapii płynnie przechodząc pod opiekę kolejnej jednostki organizacyjnej WCZP:

Zapraszamy do lektury:
1.    Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne jednym z najbardziej istotnych elementów wprowadzanej reformy psychiatrii środowiskowej.
2.    Pomoc przychodzi na czas. Wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym.
3.    Zdrowie psychiczne – leczenie, wsparcie, prawa pacjenta.
4.    Opieka blisko domu – poradnik o centrach zdrowia psychicznego.


PROGRAM LECZENIA DEPRESJI LEKOOPORNEJ

W Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego rusza program lekowy leczenia depresji lekoopornej lekiem Spravato. Program lekowy dostępny jest dla wszystkich pacjentów w wieku od 18 do 75 lat (niezależnie od miejsca zamieszkania), którzy chorują na zaburzenia depresyjne nawracające.

Kwalifikacje prowadzone są przez lekarzy psychiatrów w Poradni Zdrowia Psychicznego. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapisywania się telefonicznie pod
numerem: 22 38 94 880 . Na pierwszą konsultację należy zgłosić się z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego potwierdzającym  WSZYSTKIE poniższe kryteria oraz kopią dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia psychiatrycznego.

Zaświadczenie od lekarza prowadzącego potwierdzające:

 • rozpoznanie depresji nawracającej zakwalifikowanej do kodów ICD-10 : F 33.1 lub F33.2,
 • aktualny epizod depresji o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim trwający co najmniej
  6 miesięcy,
 • nie więcej niż 5 leków przeciwdepresyjnych stosowanych w bieżącym epizodzie depresji,
 • przeciwwskazania lub oporność lub brak zgody pacjenta na terapię elektrowstrząsami,
 • potwierdzenie depresji lekoopornej zdefiniowanej jako zaburzenie depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne (stosowane w odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas – zgodnie
  z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego Psychiatrii Dorosłych),
 • wykluczenie rozpoznania zaburzeń osobowości typu borderline oraz choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • brak historii uzależnień w wywiadzie (uzależnienie od alkoholu, leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych lub narkotyków),
 • niewystępowanie stanów klinicznych, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają włączenie terapii.

Ostatecznej kwalifikacji do leczenia w programie lekowym Spravato dokonuje lekarz psychiatra Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

WSPÓŁPRACA

Block

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego