Pododdział Rehabilitacji neurologicznej

Lokalizacja: pawilon 3

p. o. ordynatora: dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
z-ca ordynatora: lek. Ewa Biegaj-Okulus

pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Górska

z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Bożena Mikołajczyk

p.o. koordynatora zespołu fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych: mgr Halina Jakubowska

p.o. koordynatora zespołu psychologów i neurologopedów: mgr Barbara Pomianowska

Koordynator sekretariatu: Monika Sidorowska

Kontakt: tel. 22 38 94 755 (766)

e-mail: neurologia@wolski.med.pl

Zadania i cele

Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych.
Przyjęcia chorych bezpośrednio  po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Udarowym
i Neurologicznym Szpitala Wolskiego.
Uzyskanie poprawy stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorego.

Dążenie do przywrócenia choremu  sprawności i samodzielności w życiu codziennym.
Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Choroby/deficyty neurologiczne

Zaburzenia funkcji ruchowych, poznawczych i behawioralnych w następstwie chorób neurologicznych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, jak np.:

 • porażenia/niedowłady kończyn
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia równowagi ciała
 • zaburzenia wzorca chodu
 • zaburzenia mowy (dyzartria)
 • zaburzenia językowe (afazja)
 • zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)
 • zaburzenia systemów uwagi
 • zaburzenia funkcji pamięciowych
 • zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)
 • zaburzenia percepcyjne (agnozje)
 • zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)
 • zaburzenia emocjonalno-osobowościowe
 • zaburzenia połykania (dysfagia)

Kadra Oddziału:

Interdyscyplinarny, wykwalifikowany zespół specjalistów w składzie:

 • Lekarze specjaliści  rehabilitacji medycznej
 • lekarze  specjaliści neurologii
 •  pielęgniarki
 • fizjoterapeuci
 •  terapeuci  zajęciowi
 • psycholodzy kliniczni
 • neurologopedzi
 • sekretarki medyczne
 • opiekunowie medyczni
 • personel pomocniczy

Współpraca w ramach Szpitala Wolskiego, innych Szpitali i Poradni:

chorób wewnętrznych, kardiologii, urologii, psychiatrii, ortopedii, okulistyki.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Oddziału:

 1. Przyjęcia w trybie planowym.
 2. Ocena stanu funkcjonalnego.
 3. Ustalenie i realizacja programu  rehabilitacyjnego dostosowanego do indywidualnych możliwości.
 4. Rehabilitacja indywidualna i grupowa.
 5. Monitorowanie postępów procesu usprawniania.
 6. Dobór zaopatrzenia  ortotycznego oraz pomocy do lokomocji.
 7. Edukacja specjalna dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach szpitala

Konsultacje w zakresie kwalifikacji do rehabilitacji neurologicznej chorych hospitalizowanych
w innych oddziałach Szpitala Wolskiego.

Warunki lokalowe i wyposażenie

7 łóżek

Sala kinezyterapii, terapii zajęciowej, gabinety psychologiczno-logopedyczne, lekarskie, zabiegowe.
Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny:

 • Programy komputerowe do terapii afazji i zaburzeń funkcji poznawczych: Reha Com, Afa-System 
 • Urządzenia oparte na koncepcji sprzężenia zwrotnego Biofeedback: Neuroforma, Kinevia Duo, Bimeo, Luna
 • Fizykoterapia: Elektroterapia, EMG Feedback

Badania diagnostyczne wykonywane na terenie Oddziału: 

elektrokardiografia (EKG)

Badania wykonywane w Laboratorium i Pracowniach Szpitala: tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), badania laboratoryjne, elektroencefalografia (EEG), elektromiografia (EMG), elektroneuronografia (ENG), ultrasonografia (USG),  Holter ciśnieniowy (RR), Holter EKG

Opieka poszpitalna

Możliwość kontynuowania leczenia w ramach  Poradni Rehabilitacyjnej oraz Poradni Neurologicznej.


Pododdział Rehabilitacji neurologicznej