Pododdział Rehabilitacji neurologicznej

Lokalizacja: pawilon 10

Ordynator: dr hab. n. med. Maciej Juryńczyk
Z-ca ordynatora, Pododdział rehabilitacji neurologicznej :  dr n. med. Lidia Darda – Ledzion
Z-ca ordynatora, Oddział udarowy, neurologiczny: lek. Ewa Biegaj –  Okulus

pielęgniarka oddziałowa: mgr Elżbieta Górska
Z-ca pielęgniarki oddziałowej: mgr Katarzyna Jaguś –  Nowicka
pielęgniarka koordynująca:  mgr Marzena Wojciechowska

p.o. koordynatora zespołu fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych: mgr Halina Jakubowska
Z-cakoordynatora zespołu fizjoterapeutów: mgr Urszula Lach
p.o. koordynatora zespołu psychologów i neurologopedów: mgr Barbara Pomianowska

Koordynator sekretariatu: Monika Sidorowska

Sekretariat – Wioletta Krygowska

Kontakt: tel.22 38 94 750 

e-mail: rehabilitacja.neurologiczna@wolski.med.pl

Zadania i cele

 • Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji neurologicznej osób dorosłych.
 • Przyjęcie chorych bezpośrednio  po zakończeniu hospitalizacji w Oddziale Udarowym i  Neurologicznym Szpitala Wolskiego oraz innych placówek medycznych po uprzednim procesie kwalifikacyjnym.
 • Uzyskanie poprawy stanu neurologicznego i funkcjonalnego chorego.
 • Dążenie do przywrócenia choremu  sprawności i samodzielności w życiu codziennym.
 • Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Choroby/deficyty neurologiczne

Zaburzenia funkcji ruchowych, poznawczych i behawioralnych w następstwie chorób neurologicznych mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, jak np.:

 • porażenia/niedowłady kończyn
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia równowagi ciała
 • zaburzenia wzorca chodu
 • zaburzenia mowy (dyzartria)
 • zaburzenia językowe (afazja)
 • zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)
 • zaburzenia systemów uwagi
 • zaburzenia funkcji pamięciowych
 • zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)
 • zaburzenia percepcyjne (agnozje)
 • zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)
 • zaburzenia emocjonalno-osobowościowe
 • zaburzenia połykania (dysfagia)

Kadra Oddziału:

Interdyscyplinarny, wykwalifikowany zespół specjalistów w składzie:

 • Lekarze specjaliści  rehabilitacji medycznej
 • lekarze  specjaliści neurologii
 •  pielęgniarki
 • fizjoterapeuci
 •  terapeuci  zajęciowi
 • psycholodzy kliniczni
 • neurologopedzi
 • sekretarki medyczne
 • opiekunowie medyczni
 • personel pomocniczy

Współpraca w ramach Szpitala Wolskiego, innych Szpitali i Poradni:

chorób wewnętrznych, kardiologii, urologii, psychiatrii, ortopedii, okulistyki.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach Oddziału:

 1. Przyjęcia w trybie planowym, wczesno udarowym.
 2. Ocena stanu funkcjonalnego.
 3. Ustalenie i realizacja programu  rehabilitacyjnego dostosowanego do indywidualnych możliwości.
 4. Rehabilitacja indywidualna i grupowa.
 5. Monitorowanie postępów procesu usprawniania.
 6. Dobór zaopatrzenia  ortotycznego oraz pomocy do lokomocji.
 7. Edukacja specjalna dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Realizacja świadczeń medycznych w ramach szpitala

Konsultacje w zakresie kwalifikacji do rehabilitacji neurologicznej chorych hospitalizowanych
w innych oddziałach Szpitala Wolskiego.

Warunki lokalowe i wyposażenie

25 łóżek

Sala kinezyterapii, terapii zajęciowej, gabinety psychologiczno-logopedyczne, lekarskie, zabiegowe.
Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny:

 • Programy komputerowe do terapii afazji i zaburzeń funkcji poznawczych: Reha Com, Afa-System 
 • Urządzenia oparte na koncepcji sprzężenia zwrotnego Biofeedback: Neuroforma, Kinevia Duo, Bimeo, Luna
 • Fizykoterapia: Elektroterapia, EMG Feedback


Pododdział Rehabilitacji neurologicznej