Rejestry

W Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej prowadzone są następujące rejestry:

a)      Rejestr zarządzeń Dyrektora Szpitala Wolskiego,

b)      Główny Rejestr Umów Szpitala Wolskiego,

c)      Rejestr Uchwał podejmowanych przez Radę Społeczną Szpitala Wolskiego,

d)      Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Szpitala Wolskiego,

e)      Rejestr Skarg i Wniosków wpływających do Szpitala Wolskiego,

f)        Rejestr kontroli zewnętrznych,

WSPÓŁPRACA

Block

Rejestry