Opis oddziału: Oddział Geriatryczno – Internistyczny

Ordynator: lek. Agnieszka Skoczylas
P. o. pielęgniarki oddziałowej: mgr Beata Gawor
Lokalizacja: pawilon 11, parter
Kontakt: tel. 22 38 94 907


W oddziale jest 36 łóżek rozmieszczonych w 12 salach chorych. Jest dziesięć sal 3-osobowych, jedna 2- osobowa oraz 4-stanowiskowa sala wzmożonego nadzoru z system monitoringu medycznego. Przy każdej z nich jest łazienka. Jest też specjalna łazienka do mycia chorych na wózkach i chorych leżących.
Oprócz pokoi lekarskich, zabiegowych oraz punktu pielęgniarskiego, są sale fizjoterapii i terapii zajęciowej a także gabinet psychologa, niezbędne do kompleksowego leczenia pacjentów ze schorzeniami wieku podeszłego. Oddział jest przyjazny pacjentom, wszystkie pomieszczenia są łatwo dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Oddział jest placówką opieki krótkoterminowej. Przyjmuje pacjentów w trybie planowym lub nagłym.

 • Przyjęcia w trybie nagłym odbywają się poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Wskazaniem do hospitalizacji w oddziale jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
  • stan zagrożenia życia,
  • wiek od 60 lat,
  • od 3 pkt. w skali VES,
  • wielochorobowość (trzy schorzenia z trzech różnych układów).

W sytuacjach niejednoznacznych wymagana jest konsultacja lekarza SOR z lekarzem geriatrą.

 • Przyjęcia planowe odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Pożądane jest wypełnienie przez lekarza kierującego „Karty przyjęcia do oddziału geriatrycznego”. Wzór karty do pobrania. Po uruchomieniu poradni specjalistycznej, co nastąpi po uzyskaniu przez szpital kontraktu na świadczenia ambulatoryjne w zakresie geriatrii, kwalifikacja do hospitalizacji planowej będzie się również odbywać w przyszpitalnej poradni geriatrycznej, gdzie będą też leczeni pacjenci nie wymagający hospitalizacji. Termin przyjęcia do oddziału na hospitalizację planową zależy od liczby osób oczekujących na wolne miejsce wpisanych na listę kolejkową.

Oddział:

 • prowadzi całościową diagnostykę i leczenie chorób wpływających na pogorszenie stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego w sytuacji, gdy procedury te są trudne lub niemożliwe do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych;
 • planuje dalsze leczenie, pielęgnację, postępowanie fizjoterapeutyczne i opiekę środowiskową we współpracy z lekarzem rodzinnym;
 • kwalifikuje i przygotowuje pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowym;
 • działa na rzecz poprawy komfortu życia w przypadkach schorzeń nieuleczalnych, postępujących;
 • edukuje pacjenta, jego rodzinę lub opiekunów odnośnie postępowania wobec choroby i sposobu prowadzenia leczenia;
 • po uruchomieniu poradni geriatrycznej, umożliwi pacjentom po hospitalizacji opiekę tej poradni;
 • współpracuje z innymi poradniami funkcjonującymi w szpitalu;
 • zapewnia konsultacje z zakresu geriatrii pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach Szpitala Wolskiego, w innych szpitalach oraz placówkach lecznictwa otwartego ;
 • ma akredytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie geriatrii a także staży kierunkowych z geriatrii dla innych specjalizacji medycznych;
 • współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

„Wola dla Seniora” informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów, maj 2019


Opis oddziału: Oddział Geriatryczno – Internistyczny