Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Oddział psychiatryczny dzienny – część A i B

Lokalizacja: pawilon 12, wejście A – część A Oddziału dziennego
                      pawilon 12, wejście D – część B Oddziału dziennego

Kontakt telefoniczny: sekretariat Oddziału: 22 38 94 933 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Liczba miejsc: 42

Kierownik WCZP – dr Agnieszka Szaniawska – Bartnicka
Kierownik Oddziału – dr Beata Werbińska – Sienkiewicz, lekarz specjalista zdrowia publicznego, specjalista psychiatra
Z-ca kierownika Oddziału – mgr Irena Staszczyszyn, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Pielęgniarka koordynująca: mgr Helena Kiersnowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Sekretariat: Anna Matracka, sekretarka medyczna

Część A Oddziału psychiatrycznego dziennego
dla osób z doświadczeniem psychozy
Kontakt telefoniczny: 22 38 94 804

Personel
Lekarze:
dr Urszula Olbryś – Bańkowska, lekarz specjalista psychiatra
dr Beata Werbińska – Sienkiewicz, lekarz specjalista psychiatra, specjalista zdrowia publicznego

Pielęgniarki:
mgr Katarzyna Kordel – pielęgniarka dyplomowana

Psycholodzy:
mgr Joanna Kielan-Ceba, psycholog po zakończonym szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
mgr Magdalena Roczeń, psycholog , w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Terapeuci:
mgr Danuta Skomiał, terapeuta zajęciowy

W części A Oddziału psychiatrycznego dziennego prowadzimy diagnostykę psychiatryczno- psychologiczną, farmakoterapię, psychoterapię grupową dla osób z doświadczeniem psychozy w nurcie psychodynamicznym, terapię zajęciową, zebrania społeczności terapeutycznej, aktywizację społeczną.

Pobyt w oddziale może być alternatywą dla hospitalizacji w oddziale całodobowym.
Zespół terapeutyczny części A Oddziału dziennego pracuje pod stałą superwizją.
Pacjenci do części A oddziału kierowani są przez lekarza (wymagane jest skierowanie na oddział dzienny bądź do psychologa celem kwalifikacji). Przyjęcie poprzedzone jest konsultacją z lekarzem lub psychologiem pracującymi w oddziale.

Na konsultacje można się umówić osobiście lub telefonicznie: (22 38 94 880) w Poradni Zdrowia Psychicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00.
Proces kwalifikacyjny prowadzony jest w ramach PZP, w związku z tym niezbędne jest skierowanie do psychologa w PZP.

Część B Oddziału psychiatrycznego dziennego –przeznaczona jest dla pacjentów bez wskazań do pobytu w oddziale całodobowym. Obejmuje leczenie zaburzeń:

 • afektywnych (dystymia, depresja),
 • lękowych (nerwicowych): fobie, napady paniki, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia lękowe o różnej etiologii,
 • zaburzeń osobowości.

Na konsultację trzeba umówić się telefonicznie (22 38 94 880) bądź osobiście w Poradni Zdrowia Psychicznego  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00.
Proces kwalifikacyjny prowadzony jest przez psychologów w  ramach PZP, niezbędne jest skierowanie do psychologa w PZP.

Personel
Psycholodzy:

 • grupa „41” w nurcie psychodynamicznym
  mgr Irena Staszczyszyn, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  mgr Agata Olesiewicz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta IGAR
 • grupa „43” w nurcie poznawczo – behawioralnym z elementami terapii schematu
  mgr Iwona Kluska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta CBTmgr Joanna Ogrodowska, psycholog, po zakończonym szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
 • grupa „44” w nurcie psychodynamicznym
  mgr Katarzyna Beuch – Jackowska, psycholog po zakończonym szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
  mgr Mikołaj Sorokowski, psycholog, po zakończonym szkoleniu podyplomowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Lekarze:
dr n. med. Joanna Ostasz- Ważny – specjalista psychiatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
dr Irena Kowalska – lekarz specjalista psychiatra

Pielęgniarki:
mgr Helena Kiersnowska – pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego


Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego