Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator: lek. med. Agnieszka Rytel – Rylska
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Walczak
Lokalizacja: pawilon 8, piętro 2
Kontakt: tel. 22 38 94 930, 22 38 94 970


W oddziale jest 7 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w system stałego monitorowania funkcji życiowych, W oddziale jest 7 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w system stałego monitorowania funkcji życiowych, nowoczesne łóżka, każde z materacem przeciwodleżynowym i wagą, które umożliwiają zmiany pozycji ułożenia chorego oraz wykonywanie zdjęć Rtg na całej długości leża. Oddział dysponuje wysokiej klasy sprzętem i aparaturą zapewniającą bezpieczeństwo pacjenta. Ma m. in. kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do dializoterapii, analizator parametrów krytycznych oraz aparat RTG. Jedno stanowisko intensywnej terapii znajduje się w izolatce ze śluzą i oddzielnym węzłem sanitarnym, pozostałe 6 łóżek  w sali ogólnej.

W oddziale leczeni są pacjenci w stanie zagrożenia życia, w szczególności:

  • z niewydolnością krążeniowo-oddechową,
  • wstrząsem,
  • urazami,
  • zatruciami,
  • z niewydolnością nerek,
  • zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi,
  • wymagający całkowitego żywienia parenteralnego.

W zakresie anestezjologii oddział wykonuje różnego rodzaju znieczulenia (ogólne, przewodowe i analgosedacje) do zabiegów chirurgicznych na bloku operacyjnym, a także do zabiegów endoskopowych i kardiowersji wykonywanych poza blokiem. Ponadto zespół anestezjologiczny realizuje zadania interwencyjne, takie jak uczestnictwo w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zakładanie wkłuć centralnych.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii