Kliniczny oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

Ordynator: dr n. med. Dariusz Wojciechowski
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Szleszyńska
Lokalizacja: pawilon 9, parter oraz piętro 1
Kontakt: tel. 22 38 94 811

Oddział dysponuje  łącznie 63 łóżkami. Na parterze jest 7 sal 3 osobowych oraz  8 stanowiskowy Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażony w nowoczesny system monitoringu czynności życiowych. W części usytuowanej na pierwszym piętrze w 14 salach chorych 1, 2 i  3- osobowych możliwa jest hospitalizacja  34 pacjentów.

W Oddziale są  diagnozowani i leczeni pacjenci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu krążenia, takimi jak: ostre zespoły wieńcowe, stabilna choroba wieńcowa, groźne dla życia zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa serca i ciężka niewydolność krążenia.

Niesienie pomocy chorym z powyższymi schorzeniami jest możliwe dzięki funkcjonowaniu w ramach Oddziału Ośrodka diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej.

W Pracowni radiologii zabiegowej Ośrodka diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej całodobowo wykonywane są:

  • koronarografie z oceną istotności zwężeń oraz obrazowaniem wewnątrznaczyniowym
  • przezskórne angioplastyki wieńcowe
  • aterektomie wieńcowe
  • litotrypsje wewnątrznaczyniowe.

Natomiast zabiegi wykonywane w Pracowni elektrofizjologii to:

  • wszczepianie rozruszników serca i defibrylatorów/ kardiowerterów,
  • inwazyjne badania elektrofizjologiczne,
  • ablacje zaburzeń rytmu serca różnymi metodami.

Oddział:

  • umożliwia pacjentom po wypisaniu ze szpitala kontynuowanie leczenia w Poradni kardiologicznej funkcjonującej w szpitalu, w której leczeni są również pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi nie wymagający hospitalizacji,
  • zapewnia konsultacje z zakresu kardiologii pacjentom hospitalizowanym w innych oddziałach szpitala,
  • ma akredytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Kliniczny oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego