Opis Oddziału: II Oddział Chorób Wewnętrznych

p.o. Ordynatora: lek. Roman Jasiński ( p.o.)
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Zofia Bogusz
Lokalizacja: pawilon 1, piętro 3
Kontakt – Sekretariat Oddziału: tel. 22 38 94 864

W skład Oddziału wchodzi 11 sal dla pacjentów, w większości 2-3 osobowe, co pozwala na hospitalizację 36 chorych.  

Jedna z sal, 4-osobowa, jest salą monitorowaną przeznaczoną dla szczególnie ciężko chorych pacjentów. Jest to sala wzmożonego nadzoru z systemem monitoringu medycznego podstawowych parametrów życiowych.

Część administracyjno-medyczna to: sekretariat,  pokój lekarski, punkt pielęgniarski, gabinet diagnostyczny oraz gabinet zabiegowy.

Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych, także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Skład osobowy Oddziału to lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunowie medyczni, rehabilitantki, sekretarki medyczne. Kwestie żywieniowe i czystościowe są realizowane przez firmy zewnętrzne.

Sala wzmożonego nadzoru

W oddziale:

  • prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z różnorodnymi schorzeniami internistycznymi;
  • diagnozowane są choroby układu krążenia i serca, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, choroby metaboliczne, hematologiczne i nowotworowe;
  • W oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala wykonywane są badania : endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badania radiologiczne, ultrasonograficzne, tomograficzne, echokardiografia, Holter EKG, Holter RR.
  • W miarę potrzeby, pacjenci po wypisie z Oddziału kierowani są do Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych, celem kontynuacji leczenia

Opis Oddziału: II Oddział Chorób Wewnętrznych