ZARZĄD

Imię, nazwisko, pełniona funkcjaTelefon
Robert Mazur - Prezes Zarządu(22) 38-94-703
                
DYREKCJA
Arkadiusz Ciupak - Dyrektor ds. Lecznictwa(22) 38-94-703
Taida Muchla - Jastrzębska - Dyrektor ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych  (22) 38-94-777
Magdalena Sękowska - Dyrektor ds. Pielęgniarstwa(22) 38-94-988
Jolanta Poniedziałek - Dyrektor ds. Finansowych | Główny Księgowy(22) 38-94-884
Bożena Baszczyc - Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Usług Medycznych(22) 38-94-799

WSPÓŁPRACA

Block

ZARZĄD