BIP – Strona główna

Szpital Wolski jest podmiotem leczniczym działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie aktu przekształcenia Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 grudnia 2022 r. Działa na podstawie:

  • Aktu założycielskiego spółki
  • Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z póź. zm.)
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2018 roku, poz. 2190 z póź. zm.)
  • Innych przepisów prawa
  • Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im dr Anny Gostyńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.801 000,00 zł. Wszystkie udziały są objęte przez Miasto Stołeczne Warszawa.

REGON: 011035381
NIP: 527 30 34 710
KRS: 0001009228

RPWDL: 000000007137

Głównym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.


Imię i nazwiskoDziałE-MailTelefon
Joanna GodulaStatus prawny, Wykaz kontroli zewnętrznych, Skargi i wnioskibip@wolski.med.pl(22) 38 94 703
Anna LenardLecznictwo, Prawa pacjenta, Udostępnianie informacjibip@wolski.med.pl(22) 38 94 780
Monika MazurekMajątek szpitalabip@wolski.med.pl(22) 38 94 719
Małgorzata MarcinkowskaZamówienia publiczne, Usługi Społecznebip@wolski.med.pl(22) 38 94 808
Dział InformatykiInstrukcja korzystania z biuletynu, Mapa witrynybip@wolski.med.pl(22) 38 94 897
WSPÓŁPRACA

Block

BIP – Strona główna