Regulamin Organizacyjny

UCHWAŁA NR 63/2024 ZARZĄDU SPÓŁKI SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 27 LUTEGO 2024 R. – w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. określającego wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik 1 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. „Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej”


UCHWAŁA NR 8/2023 ZARZĄDU SPÓŁKI SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 8 STYCZNIA 2024 ROKU – w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej

Załącznik 1 – do uchwały nr 8/2023 Zarządu Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej

Załącznik 2 – TEKST JEDNOLITY REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SZPITALA WOLSKIEGO IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Schemat organizacyjny

Załącznik 2 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Cennik świadczeń zdrowotnych”

Załącznik 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. „Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej”

Załącznik 4 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wysokość opłat za przechowywania zwłok po upływie 72 godzin”

Załącznik 5 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zasady realizowania w Szpitalu Wolskim prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”

Załącznik 6 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej”


Uchwała Nr 397/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski Im. Dr Anny Gostyńskiej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Dnia 7.09.2023 r. – w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o.

Regulamin Organizacyjny – Tekst Jednolity

Załącznik 1 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Schemat organizacyjny

Załącznik 2 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Cennik świadczeń zdrowotnych”

Załącznik 3 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o.
„Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej”

Załącznik 4 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wysokość opłat za przechowywanie zwłok po upływie 72 godzin”

Załącznik 5 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: „Zasady realizowania w Szpitalu Wolskim prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej”

Załącznik 6 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie”


Uchwała Nr 396/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski Im. Dr Anny Gostyńskiej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Dnia 22.11.2023 r. – w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. określającego wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik Nr 3 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o.
„Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej”


Uchwała Nr 292/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski Im. Dr Anny Gostyńskiej Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Dnia 7.09.2023 r. – w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki dotyczących zmian struktury organizacyjnej Spółki.

Załącznik Nr 1 – do Uchwały nr 292/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia
7 września 2023 roku


Uchwała nr 289/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 5.09.2023 w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o. określającego wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Załącznik Nr 1 – do Uchwały nr 289/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia
5 września 2023 roku


Uchwała nr 261/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z.o.o. z dnia 4.08.2023 w sprawie zmiany załącznika nr 2 i załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Załącznik Nr 2 – do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Cennik świadczeń zdrowotnych”.

Załącznik nr 4 – Do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Wysokość opłat za przechowywania zwłok po upływie 72 godzin”.


Uchwała nr 256/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z.o.o. z dnia 31.07.2023 w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki dotyczących zmiany struktury organizacyjnej Spółki


Uchwała nr 153/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z.o.o. z dnia 22.05.2023 w sprawie zmiany załącznika nr 3 – “wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej” do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z.o.o

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 153/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z.o.o. z dnia 22.05.2023r.


Uchwała nr 71/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 – wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.


Uchwała nr 26/2023 Zarządu Spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. z dnia 23.01.2023 r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki dot. zmiany struktury organizacyjnej Spółki.


AKT NOTARIALNY – REPERTORIUM A 9398/2022 – z dnia 27.12.2022 r.


Zarządzenie 211/2022 – W sprawie zmiany załącznika nr 3 – wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 133/2022- Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 50/2022 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 144/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 42/2021 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 36/2021 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 210/2020 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 34/2020 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 267/2019 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 252/2019 – Zmiana załącznika nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 196/2019 – Zmiana załącznika nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 144/2019 – Zmiana załącznika nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 129/2019 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie


Zarządzenie nr 98/2019 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 23 kwietnia 2019 roku


Zarządzenie nr 268/2018 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 27 listopada 2018 roku


Zarządzenie nr 221/2018 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 9 października 2018 roku


Zarządzenie nr 195/2018 – Zmiana załącznika nr 3 – “Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej” do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 14 września 2018 roku


Zarządzenie nr 126/2018 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 19 czerwca 2018 roku


Zarządzenie nr 107/2018 – Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 4 czerwca 2018 roku


Zmiana załącznika nr 3 – “Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej” do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 26 marca 2018 roku


Przekształcenie Oddziału geriatrycznego w oddział geriatryczno – internistyczny oraz zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 16 marca 2018 roku


Zmiany organizacyjne w zakresie niektórych komórek organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku


Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Zarządzenie 347/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku


Zmiana załącznika nr 3 – “Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej – Zarządzenie 343/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku


Zmiana załącznika nr 3 – “Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej – Zarządzenie 303/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku


Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Zarządzenie 258/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 12 Października 2017 roku


Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego – Zarządzenie 169/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku


Regulamin Organizacyjny Szpitala Wolskiego – Zarządzenie 142/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 24 maja 2017 roku

WSPÓŁPRACA

Block

Regulamin Organizacyjny