Informacja o Szpitalu Wolskim ETR

Informacja o Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. w tekście łatwym do czytania (ETR)

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. to polska placówka ochrony zdrowia.
Szpital znajduje się przy ulicy Marcina Kasprzaka 17 w Warszawie.
Wejście główne do Szpitala Wolskiego zlokalizowane jest od ul. Szarych Szeregów.
Szpital posiada wiele budynków, nazywanych także pawilonami.
W szpitalu działa wiele oddziałów, w których znajduje się nowoczesny sprzęt i urządzenia medyczne.
W szpitalu są leczeni pacjenci.
W budynkach szpitala odbywają się też zajęcia dla studentów medycyny.
Szpital posiada Poradnie Specjalistyczne.
W Poradniach Specjalistycznych są udzielane porady osobom chorym.
W Szpitalu i Poradniach Specjalistycznych pracuje wielu specjalistów z rożnych dziedzin medycyny.
Prezesem Zarządu Szpitala jest Pan Robert Mazur. Prezesowi pomagają Dyrektorzy oraz inni pracownicy szpitala.

Kontakt ze szpitalem

Jeśli chcesz się skontaktować ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. w Warszawie możesz:

  • zadzwonić pod numer telefonu: (22) 38-94-700
  • napisać pismo i wysłać je na adres: ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
  • wysłać e-mail na adres: kancelaria@wolski.med.pl
  • Centrum Obsługi Pacjenta znajduje się w budynku nr 1 na parterze.

Dostępność Szpitala dla osób z niepełnosprawnościami:

Szpital dba o pomoc dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są oznaczone ogólnie przyjętym oznakowaniem i zlokalizowane na parkingu przed budynkiem nr 2.
Podjazdy o łagodnym nachyleniu do wszystkich pawilonów, za wyjątkiem budynku nr 2. W budynku nr 2 nie udziela się porad lekarskich.
Korytarze są wystarczająco szerokie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W części wind są przyciski w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.
W szpitalu są dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
Do wszystkich pawilonów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szpitalu nie ma stanowiska z pętlą indukcyjną.
Szpital zapewnia tłumacza polskiego języka migowego.

W Szpitalu Wolskim jest:

Szpitalny oddział ratunkowy

Kliniczny Oddział chorób wewnętrznych i endokrynologii

II Oddział chorób wewnętrznych

Kliniczny Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego

Ośrodek diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział neurologiczny          

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział udarowy

Kliniczny Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej z częścią urazową

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział geriatryczno – internistyczny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Blok operacyjny

Apteka Szpitalna

Bank krwi

Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Kliniczny Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny Dzienny

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia kardiologiczna

Pracownia prób wysiłkowych

Pracownia echokardiografii

Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów

Poradnia neurologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia proktologiczna

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia onkologiczna

Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień


DO POBRANIA (PDF)


WSPÓŁPRACA

Block

Informacja o Szpitalu Wolskim ETR