Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Lokalizacja: pawilon 6, wejście D, I piętro

Godziny otwarcia: 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku

Kontakt telefoniczny: 22 38 94 995; 516 060 173

Zespół:
dr. n. med. Cezary Żechowski, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, kierownik oddziału
mgr Katarzyna Bączkowska, psycholog psychoterapeuta
mgr Karolina Krzysik – Klemanów, psycholog psychoterapeuta
mgr Martyna Pietraszek, psycholog, psychoterapeuta
mgr Katarzyna Roszczyc, psycholog, terapeuta zajęciowy
mgr Joanna Wysocka, pielęgniarka koordynująca
Agnieszka Sienkiewicz, sekretarka medyczna

Celem oddziału jest pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego. Nasza oferta skierowana jest do osób potrzebujących zrozumienia podłoża tych trudności oraz wsparcia w ich pokonywaniu.

Do oddziału kwalifikowana jest młodzież z VI, VII i VIII klasy szkoły podstawowej.

Zakres problemów, którymi zajmujemy się w naszym oddziale to:

 • trudności i kryzysy rozwojowe,
 • zaburzenia lękowe, lęk społeczny, lęk szkolny, lęk separacyjny,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia więzi,
 • utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym po przebytym epizodzie psychotycznym,
 • trudności szkolne,
 • trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej,
 • niska samoocena, nieśmiałość, wycofywanie się z interakcji społecznych,
 • przygnębienie, depresja i zaburzenia nastroju,
 • mobbing w grupie rówieśniczej,
 • zaburzenia odżywiania się w stabilnym stanie somatycznym,
 • trudności wychowawcze,
 • nieradzenie sobie za złością
 • problemy w koncentracji,
 • zespół nadruchliwości z deficytem uwagi,
 • konflikty z rodzicami i rodzeństwem,
 • przeżycia traumatyczne,
 • odmowa chodzenia do szkoły,
 • nerwica natręctw,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • i inne problemy okresu rozwojowego,

Zgłoszenia do oddziału przyjmowane są telefoniczne nr. (22) 389 49 95; 516 060 173
oraz pocztą e-mail: ngrudzinska@wolski.med.pl

Prosimy o dostarczenie skierowania na oddział dzienny dla młodzieży wystawionego
przez lekarza pracującego w placówce z kontraktem NFZ – psychiatra dzieci i
młodzieży, psychiatra, pediatra, lekarz rodzinny.

Kwalifikacja pacjenta na odział polega na rozmowie ze specjalistą psychoterapeutą
lub lekarzem.

Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w zajęciach terapeutycznych i szkolnych
przez pacjenta oraz uczestniczenie w proponowanych formach terapii przez
rodziców.

Decyzja o zakwalifikowaniu na oddział podejmowana jest przez zespół terapeutyczny
i przekazywana telefonicznie lub mailowo.


Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży