Konkursy ofert – świadczenia zdrowotne

Zarządzenie 27/2022

Udzielenie zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Poradni neurologicznej oraz przeprowadzenie konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.