Łukasz Konieckiewicz

Podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych jako zwieńczenie I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

2 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych, wypracowanej w ramach I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE. Kampania zwraca uwagę… Czytaj dalej »Podpisanie Karty Dobrych Praktyk dla placówek medycznych jako zwieńczenie I edycji kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE

Uchwała 80/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.… Czytaj dalej »Uchwała 80/2023