Uchwała 293/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 293/2023