Uchwała 276/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań echokardiograficznych wraz z opisem dla pacjentów Klinicznego Oddziału chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 276/2023