Uchwała 275/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w następujących zakresach:
1) w Klinicznym Oddziale chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego,
2) w II Oddziale chorób wewnętrznych oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego,
3) w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego,
4) w Oddziale neurologicznym oraz Oddziale udarowym oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego, oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowych zakresach.


Załączniki:Uchwała 275/2023