Uchwała 273/2023

W sprawie Uchwały Nr 265/2023 Zarządu Spółki z dnia 07.08.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w innych oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:Uchwała 273/2023