Uchwała 274/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w innych oddziałach Szpitala Wolskiego oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 274/2023