Uchwała 284/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego (Pracownia elektrofizjologii i Pracownia radiologii zabiegowej) oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.


WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH


Załączniki:


ROZSTRZYGNIĘCIEUchwała 284/2023