Uchwała 300/2023

W sprawie uchwały nr 275/2023 Zarządu Spółki z dnia 22.08.2023 r. w sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w następujących zakresach: 1) w Klinicznym Oddziale chorób wewnętrznych i endokrynologii oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego, 2) w II Oddziale chorób wewnętrznych oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego, 3) w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego, 4) w Oddziale neurologicznym oraz Oddziale udarowym oraz innych oddziałach Szpitala Wolskiego, oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowych zakresach.


Załączniki:Uchwała 300/2023