Kontakt z WCZP

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego – dane kontaktowe

Adres:

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

Rejestracja Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Tel. 223 894 880

        516 059 870

Adres mailowy: wczp@wolski.med.pl

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Tel.  223 894 984
         508 306 594
Adres mailowy: pzk1-wola@wolski.med.pl

p. o. Kierownika Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Agnieszka Szaniawska-Bartnicka

Adres mailowy: aszaniawska-bartnicka@wolski.med.pl

Sekretariat Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Jadwiga Podbielska

Tel. 223 894 941

Adres mailowy: astopinska@wolski.med.pl

Koordynator rejestracji Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego

Katarzyna Parol

Tel. 223 894 939

Adres mailowy: kparol@wolski.med.pl


Kontakt z WCZP