Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Zespół leczenia środowiskowego

Lokalizacja: pawilon 5, wejście A, parter

Kontakt telefoniczny: 22 38 94 880 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Lekarze:

 • dr n. med. Tomasz Szafrański, specjalista psychiatra, Kierownik zespołu ZLŚ
 • lek. Natalia Kukla, specjalista psychiatra
 • lek. Joanna Królicka, specjalista psychiatra

Psychologowie, terapeuci:

 • mgr Jolanta Jafernik – Hubert, psycholog, w trakcie szkolenia podyplomowego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty
 • mgr Małgorzata Kardasz, psycholog, seksuolog
 • mgr Krzysztof Kraszewski, psycholog, psychoterapeuta IGAR
 • mgr Anna Osuchowska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • mgr Natalia Stankiewicz – Komorowska, psycholog, koordynator terapii
 • mgr Paulina Żbikowska, psycholog, koordynator terapii
 • mgr Beata Januszewska, koordynator terapii
 • mgr Karolina Kobrzyńska, terapeuta zajęciowy
 • Ivan Sitsko, asystent zdrowienia

Pielęgniarki:

 • mgr Aleksandra Granosik – Ostas, pielęgniarka, terapeuta środowiskowy
 • lic. Beata Młynarczyk, pielęgniarka
 • mgr Justyna Subocz, pielęgniarka

Kogo leczymy

Zespół zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim, w szczególności pacjentom:

 • ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostającym ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;
 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych
  i rehabilitacyjnych;

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

 • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
 • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
 • których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
 • którzy nie wyrażają zgody na leczenie. Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy świadczonych w WCZP.

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ lub w trybie wizyt domowych.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

 • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
 • leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
 • niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala Wolskiego. W ofercie mieszczą się również:
  • organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
  • wsparcie dla młodych osób po przebytej psychozie,
  • wsparcie dla rodzin pacjentów,
  • jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Przyjęcia do ZLŚ

 • Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.
 • Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny.
 • Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię.


Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego