Należności za przechowywanie zwłok w Szpitalu Wolskim

Opłata pobierana przez szpital za każdą rozpoczętą kolejną dobę przechowywania zwłok po upływie 72 godzin od momentu przekazania zwłok do chłodni wynosi 25,00 zł netto (stawka VAT-u zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług).

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego  - Zarządzenie nr 142/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego  z dnia 24 maja 2017 roku


data wydruku: 17 padziernik 2019; 08:34:57
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=9&art_ID=59