Wsparcie dla osób długotrwale lub ciężko chorych – ważne informacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat możliwości wsparcia ze strony instytucji samorządowych dla osób długotrwale lub ciężko chorych.

Formy pomocy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.


Materiały do pobrania:

Formy pomocy dla osób długotrwale lub ciężko chorychWsparcie dla osób długotrwale lub ciężko chorych – ważne informacje