Usługi społeczne

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W SZPITALU WOLSKIM W PODZIALE NA ZADANIA - EP/71/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w szpitalu Wolskim w podziale na zadania – EP/59/2019

Usługi konsultacji merytorycznych w zakresie zadań realizowanych w projekcie przez osobę z doświadczeniem w pracy w psychiatrii środowiskowej w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NUMER SPRAWY EP/63/2019

Usługi świadczenia superwizji w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego - EP/58/2019 

Usługi psychologa do prowadzenia grupy wsparcia dla osób powracających na rynek pracy w wymiarze 4 godzin w miesiącu w ramach umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" - EP/55/2019

Zatrudnienie 2 TERAPEUTÓW dla osób chorujących psychicznie do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną w wymiarze 60 godzin miesięcznie na osobę. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/54/2019

Usługi konsultacji merytorycznych w zakresie zadań realizowanych w projekcie przez osobę z doświadczeniem w pracy w psychiatrii środowiskowej w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. NUMER SPRAWY EP/50/2019

Zatrudnienie pracownika socjalnego do mieszkania chronionego realizowanego w ramach zadania 2 - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną w wymiarze 16 godzin miesięcznie. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/49/2019

Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w charakterze psychologa do mieszkania chronionego w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – EP/46/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Przychodni Specjalistycznej w zakresie medycyny pracy ‘’ – EP/40/2019

Zatrudnienie osoby wykonującej czynności w Centralnej Sterylizacji NUMER SPRAWY EP/32/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W SZPITALU WOLSKIM W PODZIALE NA ZADANIA .  NUMER SPRAWY,EP/29/2019

Usługi osoby prowadzącej spotkania grupy wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS" - NUMER SPRAWY EP/24/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni neurologicznej w SZPITALU WOLSKIM, numer sprawy EP/23/2019

Udzielanie świadczeń w Banku Krwi w Szpitalu Wolskim. Nr sprawy EP/18/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki pielęgniarskiej w Ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania - EP/16/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - EP/12/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - NUMER SPRAWY EP/11/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w SOR – EP/09/2019

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - EP/10/2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Wolskim w podziale na zadania - EP/08/2019

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
NUMER SPRAWY EP/03/2019

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA – I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII NUMER SPRAWY EP/86/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA – I ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ENDOKRYNOLOGII  NUMER SPRAWY EP/82/2018

"Usługi osób prowadzących zajęcia w grupach weekendowych na terenie Dzielnicy Wola w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" NUMER SPRAWY EP/77/2018

"ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW” NUMER SPRAWY EP/45/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA’’ – NUMER SPRAWY EP/49/2018

Wykonywanie czynności w charakterze Asystenta Zdrowienia w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego NUMER SPRAWY EP/46/2018

Świadczenie usług w zakresie superwizji indywidualnej dla specjalistów psychoterapii uzależnień i psychoterapeutow zajmujących się psychoterapią uzależnień i współuzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzaleznień NUMER SPRAWY EP/36/2018

Wykonywanie czynności w charakterze Dietetyka w ilości 10 godzin w miesiącu w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilno- prawnej w projekcie Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PODZIALE NA ZADANIA
NUMER SPRAWY EP/43/2018

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS".
NUMER SPRAWY: EP/31/2018

Usługi osób wykonujących superwizje dla doradców i asystentów zdrowienia i wsparcia oraz usługi osób prowadzących grupę wsparcia dla rodzin w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z EFS"
NUMER SPRAWY: EP/24/2018

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ EP/22/2018.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ EP/13/2018.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ.

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.

Usługi trenerów pracy i doradcy zawodowego w projekcie: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

 


data wydruku: 22 listopad 2019; 05:52:00
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=54&art_ID=667