Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie nr 196/2019 - Zmiana załącznika nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 144/2019 - Zmiana załącznika nr 3 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 129/2019 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Zarządzenie nr 98/2019 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Zarządzenie nr 268/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 27 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr 221/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 9 października 2018 roku

Zarządzenie nr 195/2018 - Zmiana załącznika nr 3 - "Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej" do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 14 września 2018 roku

Zarządzenie nr 126/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 19 czerwca 2018 roku

Zarządzenie nr 107/2018 - Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 4 czerwca 2018 roku

Zmiana załącznika nr 3 - "Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej" do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 26 marca 2018 roku

Przekształcenie Oddziału geriatrycznego w oddział geriatryczno - internistyczny oraz zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie z dnia 16 marca 2018 roku

Zmiany organizacyjne w zakresie niektórych komórek organizacyjnych oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 347/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zmiana załącznika nr 3 - "Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej - Zarządzenie 343/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku

Zmiana załącznika nr 3 - "Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej - Zarządzenie 303/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 1 grudnia 2017 roku

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 258/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 12 Października 2017 roku

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 169/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Regulamin Organizacyjny Szpitala Wolskiego - Zarządzenie 142/2017 Dyrektora Szpitala Wolskiego z dnia 24 maja 2017 roku


data wydruku: 17 padziernik 2019; 07:42:14
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=44&art_ID=36