ścieżka do tekstu:
12 kwietnia 2019

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

W warszawskiej hali EXPO XXI od 6 do 9 kwietnia obradował 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA). Zgromadził ponad 4000 uczestników z całego świata. Tak duża, prestiżowa międzynarodowa konferencja psychiatryczna odbyła się w Polsce po raz pierwszy. W tym samym czasie w naszym szpitalu miało miejsce wydarzenie towarzyszące EPA 2019.

W niedzielę 7 kwietnia Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego (WCZP) i Klinika Psychiatrii Uczelni Łazarskiego gościły psychiatrów z Sekcji Suicydologicznej Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Spotkanie poświęcone było programom zapobiegania samobójstwom. Dyskutowano, jakie działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego i realizowane w ramach opieki medycznej mają udokumentowaną skuteczność. Zastanawiano się jak je wprowadzać, jak przekonywać władze do przeznaczania środków na programy, które rzeczywiście ratują życie.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę ds. Zdrowia Publicznego przy ministrze zdrowia z jego przewodniczącą prof. Agnieszką Gmitrowicz, która przewodniczy też Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obrady prowadził prof. Nestor Kapusta z Wiednia. Swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dzielili się prof. Marco Sarchiapone - przewodniczący Europejskiej Sekcji Suicydologów, Gil Zalsman - prezydent elekt Międzynarodowej Akademii Badań nad Samobójstwami, prof. Armin Schmidtke z Niemiec i prof. Julio Bobes z Hiszpanii. Prof. Barbara Schneider zaprezentowała niemiecki program zapobiegania samobójstwom zaś o naszych polskich doświadczeniach i pierwszych sukcesach, w tym stworzeniu unikalnych poradników dla osób wypowiadających się w mediach na temat samobójstw, zwłaszcza dziennikarzy, mówiła dr Anna Baran.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim   Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim  
   
Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim   Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim  

Podczas obrad zwrócono uwagę na to, że w ostatnich latach obserwujemy w Polsce spadek liczby samobójstw. W okresie 2009 - 2017 wskaźnik samobójstw zmniejszył się o 30% i jest najniższy od 40 lat. Ale niestety, mimo tak wyraźnego spadku wciąż należymy do krajów o wysokim wskaźniku samobójstw. W związku z tym należałoby jak najszybciej wprowadzić w naszym kraju Narodowy Program Zapobiegania Samobójstwom.  

Inicjatorami niedzielnego spotkania byli prof. N. Kapusta i prof. A. Gmitrowicz. Zorganizował je dr n. med. Tomasz Szafrański kierujący niedawno utworzoną Kliniką Psychiatrii Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, która funkcjonuje na bazie WCZP.

Suicydolodzy z Europy w Szpitalu Wolskim

Uczelnia Łazarskiego od lat aktywnie wspiera działania mające na celu wprowadzenie w Polsce Narodowego Programu Zapobiegania Samobójstwom. Prof. Brunon Hołyst - wykładowca tej uczelni, znany prawnik, jeden z pionierów suicydologii, który przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Suicydologicznemu zorganizował w 2015 roku seminarium na ten temat. Uczestniczyli w nim eksperci, m.in.: prof. Armin Schmidtke, prof. Wolfgang Rutza i prof. Nestor Kapusta a także Dariusz Poznański, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w ministerstwie zdrowia. To spotkanie przyczyniło się do powstania Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji.
 


data wydruku: 23 padziernik 2019; 08:36:29
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=797