ścieżka do tekstu:
21 grudnia 2020

Szpital Wolski bierze udział w Narodowym Programie Szczepień

Szpital Wolski został wyznaczony jako szpital węzłowy do realizacji szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA

1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

a. Pracownicy szpitala węzłowego,

b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,

f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,

g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

a. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

b. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

c. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

d. Członkowie pozostałych służb ratowniczych jak WOPR, GOPR, TOPR itp.

e. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Przyjmujemy zgłoszenia do dnia 14 stycznia 2021r. do godz. 14.00. Zgłoszenie musi być przekazane wraz z formularzem zgłoszenia na szczepienie.

Oświadczenie o przetwarzaniu

Formularz zgłoszenia szczepień

Koordynatorem ds. szczepień dla Szpitala Wolskiego jest p. Beata Goszczyńska, tel. 22 38-94-876, szczepienia@wolski.med.pl

Szczegóły Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

 


data wydruku: 13 maj 2021; 04:52:13
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=21&art_ID=1002