Konkurs na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Rozstrzygnięcie

Zarządzenie 239/2018

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 8 lipiec 2020; 06:20:06
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=743