Konkurs na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Rozstrzygnięcie

Zarządzenie 239/2018

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 22 listopad 2019; 05:58:18
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=743