Konkurs na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie

SIWZ, Oferta, Wzór umowy

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej


data wydruku: 13 sierpie 2020; 10:25:34
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=606