Konkurs na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w ośrodku diagnostyki i terapii wewnątrznaczyniowej Szpitala Wolskiego

Zarządzenie 60/2021

Ogłoszenie

SWKO, oferta, wzór umowy

Regulamin pracy komisji


data wydruku: 23 czerwiec 2021; 13:20:40
adres dokumentu: http://www.wolski.med.pl//index.php?LANG=pl&page_ID=19&art_ID=1027