Łukasz Konieckiewicz

Uchwała 80/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.… Czytaj dalej »Uchwała 80/2023

Uchwała 69/2023

W sprawie udzielenia zamówienia na udzielanie specjalistycznych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii (prowadzenie chorych, konsultowanie i wykonywanie zabiegów) w Klinicznym Oddziale kardiologicznym z Pododdziałem… Czytaj dalej »Uchwała 69/2023