Szacowanie wartości zamówienia

W ramach projektu “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, zaprasza do składania ofert cenowych (wyceny) w ramach szacowania wartości zamówienia realizacji usługi dotyczącej zadania pn. „Adaptacja testu profilaktycznego” obejmującego  przeprowadzenie szkolenia personelu Projektu z programu Lighthouse MBT.

Przy szacowaniu kosztu proszę : uwzględnić wszystkie koszty zamówienia, które zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma, wycenę zamieścić w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.


Proszę o przesłanie szczegółowej wyceny na adres mailowy Mlejman@wolski.med.pl. w terminie do 03.10. 2022 roku do godz.14.00,

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego szacowania wartości zamówienia ze strony zamawiającego jest Monika Lejman (tel. 22 38 94 888, e-mail: (Mlejman@wolski.med.pl).Szacowanie wartości zamówienia