Szacowanie wartości zamówienia

W ramach projektu “Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola”; wydatek z kosztów bezpośrednich projektu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola; 54 Koszt wyposażenia części „B” ODPR – zabawki edukacyjne

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001009228, REGON 011035381, NIP 5273034710, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł zaprasza do składania ofert cenowych (wyceny) w ramach szacowania wartości zamówienia realizacji usługi dotyczącej dostawy materiałów edukacyjnych, wymienionych w Załączniku nr 1.

Przy szacowaniu kosztu proszę uwzględnić wszystkie koszty zamówienia, wraz z dostawą do Szpitala Wolskiego w Warszawie. Wycenę  proszę zamieścić w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.


Proszę o przesłanie szczegółowej wyceny (załącznik nr 2) na adres mailowy mwronecki@wolski.med.pl w terminie do 19.01.2023 roku do godz.14.00.

Osobą uprawnioną do kontaktów roboczych w ramach niniejszego szacowania wartości zamówienia ze strony zamawiającego jest Marcin Wronecki (tel. 795 522 377, e-mail: mwronecki@wolski.med.pl).Szacowanie wartości zamówienia